Cesta realizačního týmu do Norska

Cesta realizačního týmu do Norska

Zahraniční cesta realizačního týmu do Norska (7. 6. – 10. 6. 2022)

V rámci klíčové aktivity Domluvíme se jsme realizovali zahraniční cestu realizačního týmu do Osla. V Norsku totiž sídlí náš norský partner, organizace Trygg Læring (Bezpečné učení)

Partnerství s organizací Trygg Læring

S organizací Trygg Læring máme v projektu uzavřenou partnerskou smlouvu, jejíž podstatou je sdílení norské dobré praxe do České republiky. Účelem setkání bylo bližší uchopení restorativního přístupu k předcházení a řešení konfliktů na školách skrz vlastní zkušenost z norských škol, prohloubení spolupráce s norským partnerem a získání nových vstupů pro evaluaci a pro metodiky projektových dní, které vznikají společnou prací metodického týmu aktivity a zástupkyň organizace Trygg Læring. 

Poznání praxe norských škol v dané oblasti je pro nás zásadním zdrojem informací, který je jinak v aktivitě předáván pouze přeneseně skrz workshopy vedené zástupkyněmi organizace Trygg Læring. Díky cestě do Norska jsme získali lepší obraz o využívání restorativního přístupu v zemi. Naším společným cílem je podpořit v České republice vizi Restorativní třídy.

Restorativní třída je místem, kde na vztazích záleží. Čím lepší jsou vztahy ve třídě, mezi učitelem a žáky i mezi žáky navzájem, tím lépe mohou učitelé učit, tím lépe se mohou žáci učit a tím méně bude problémů a konfliktů.”

Inspirativní momenty naší cesty

MANGLERUD INTERNATIONAL SCHOOL

Mezinárodní škola má zavedené hodiny well-beingu. Pro nižší stupně se jedná o 30 minut každý den, pro vyšší stupně o 60 minut týdně. Během naší návštěvy jsme se zúčastnili této hodiny u tříd 1IC a 4IC. Třídy byly předem na naši návštěvu připravené a vypadalo to, že nás žáci a žákyně i třídní učitelky nechávají rády nakouknout do jejich fungování. 

Třídní učitelka prvňáčků podtrhla, že se žáci díky hodinám wellbeingu učí, jak verbalizovat své pocity a pracovat s instrukcemi. Čtvrťáci měli svoji hodinu wellbeingu zaměřenou na práci se spouštěči. Diskutovali o tom, co mají za nástroje, pokud se ve škole necítí dobře. Vyplňovali také škály, jak jim v daný moment je. 

Během návštěvy jsme měli taktéž možnost rozhovoru se zdejšími peer mediátory. Jejich hlavním úkolem je starat se o prostředí školy v průběhu přestávek, řešit drobné konflikty, pečovat o osamělé děti. Na škole funguje také tzv. sociální učitel, který se stará o dobrou atmosféru ve škole, například tím, že děti vítá u školy a řeší s nimi, když se něco děje ve třídě. 

ETTERSTADT UPPER SECONDARY SCHOOL

Etterstadt je střední odborná škola, která se umisťuje na nejnižších žebříčcích v úspěšnosti absolventů, má studenty ze sociálně vyloučených rodin a prostředí východního Osla. Způsoby, jak s wellbeingem pracují s námi sdílela ředitelka školy a koordinátorka studentského wellbeingu. 

Jedním z takových kroků je zavedení snídaní pro studenty, díky čemuž se zlepšil jejich studijní výkon, nálada i pravidelná docházka. Studenti totiž mnohdy pocházejí z prostředí, kde se jim pravidelné stravy nedostává. Škola dále pracuje na restorativním řešení konfliktů, které se mezi studenty objevují ve velké míře, připravuje workshopy na restorativní přístup a začíná s peer mediačním programem. 

Fotografie realizačního týmu na střední odborné škole Etterstadt

KUBEN UPPER SECONDARY SCHOOL

Na největší střední škole v Oslu se zhruba 1500 studenty jsme se zúčastnili výuky k demokracii ve třídě budoucích odborníků na robotiku a měli jsme rozhovor se školním mediátorem Alexem. Alex nás informoval, že na škole mají 6 zaměstnanců, jejichž pracovní náplní je wellbeing ve škole. Jako školní mediátor pak Alex řeší konflikty, o kterých ho informují sami aktéři, dospělí, případně zástupci tříd, kteří mají od svých spolužáků k takovému úkolu pověření. Z dotazníků třídní dynamiky je zřejmé, že svoji práci dělá wellbeingový tým dobře – přes 90 % dětí se ve škole cítí bezpečně.

Fotografie mediátora Alexe z Norska

DALŠÍ FORMÁLNÍ I NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ

Kromě návštěvy třech zmíněných škol jsme se měly tu čest potkat s Ninou Wroldsen, autorkou knihy Using restorative circles in schools, z níž vychází naše česká metodika. Navštívili jsme národní mediační centrum, které sdružuje 140 mediátorů. A v neposlední řadě jsme měli možnost setkat se na půdě norského parlamentu s poslankyní Kamzy Gunaratnam, a odbornicí na školství Elise Waagen, se kterými jsme diskutovali aktuální politické otázky mládeže. 

Fotografie realizacniho tymu s kolegynemi z Norska

Kontaktujte nás

Odesláním souhlasíte se Zpracováním osobních údajů.

Mediální dílna

Cookies

Náš e-shop používá cookies. Díky tomu vám můžeme nabídnout uživatelský zážitek více efektivní. Souhlas k ukládání cookies udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím".
Souhlas můžete odmítnout zde.