Sbíráme recepty na snižování nenávistných projevů

Sbíráme recepty na snižování nenávistných projevů

 

Díky partnerství s Norskou organizací Trygg Læring (Bezpečné učení) se seznamujeme s restorativními přístupy ve školách. 

Vycházíme z toho, že téměř třetinu žáků v ČR ve věku 15 let trápí podle mezinárodních průzkumu šikana, jejich mladší spolužáci ze čtvrtých tříd jsou na tom jen o trochu lépe. Úrodnou půdou pro fyzické či psychické týrání slabšího jedince v kolektivu jsou špatné vztahy ve třídách a obecně nedostatečná pozornost školy na well-beingu školních aktérů. V tom patří Česko k nejhorším v Evropě. 

V naší klíčové aktivitě se věnujeme zejména posilování klíčových dovedností v čase, kdy třída nečelí větším výzvám, tedy tzv. v časech míru. Nicméně restorativní přístup může být i nástrojem v situacích, kdy se ve třídách objevují větší konflikty nebo šikana, o čemž si můžete přečíst více v článku Tři úspěšné recepty na šikanu ve školách pocházejí z Norska, Finska a Litomyšle.

V rámci aktivity Domluvíme se je naším cílem přinést do škol prostřednictvím projektových dnů témata spojená s nenásilnou a interkulturní komunikací, ale i nové metody jako je kreativní hraní, storytelling nebo restorativní kruhy.

 Restorativní přístup

Restorativní přístup přijely kolegyně z Norska školit náš tým 17 lektorů v říjnu 2021. 

„Kdy jde o popichování a kdy už o šikanu? To je otázka, na kterou neodpovídáte vy jako lektoři, ale třída, se kterou pracujete, a její žáci,“ vysvětluje Gundhil Solem, školitelka z organizace Trygg Læring, která v Norsku už téměř 12 let pomáhá školám s prevencí i řešením konfliktů mezi žáky a studenty. Nicméně je uměním nedávat třídě odpovědi, ale vhodným způsobem ji vést tak, aby žáci sami pojmenovali, jak se cítí a co potřebují. A právě pomoci nám s touto výzvou přijeli norské kolegyně.

Cílem školení, které probíhalo od 11. 10. – 12. 10. 2021 bylo představit lektorům užitečné aktivity a způsoby práce v kruhu, umožnit jim skrz vlastní zkušenost lepší uchopení konceptu nenásilné komunikace a hledání cest, jak norskou cestu přizpůsobit českému prostředí. Na závěr setkání si pak lektoři vyzkoušeli na vlastní kůži řešení příkladného konfliktu skrz restorativní otázky. 

Práce v kruhu

Restorativní přístup lze využít ve všech situacích ve třídě – v době míru, při menších konfliktech i při vážných konfliktech. Vztah těchto tří možností si lze představit v modelu pyramidy. Čím více budeme se třídou pracovat v době míru, tím méně konfliktů ve třídě bude. A pokud se konflikty objeví, bude je třída schopna řešit rychleji, efektivněji, a s důrazem na pocity a potřeby všech zúčastněných. 

Způsobem, jak třídu v dobách míru posilovat, je například práce v kruhu. Kruh obvykle začíná úvodní otázkou, na kterou odpovídá ten, kdo má v ruce mluvící předmět. Postupně má prostor každý, čímž je podtrženo, že každý žák nebo žákyně je vidět a slyšet a má svůj hlas. Uspořádání pak ukazuje, že všichni účastníci si jsou mezi sebou rovni. Pravidelným užíváním kruhů i nad nekonfliktními tématy - např. pří sdílení největšího zážitku dne – prohlubujeme také schopnost naslouchat druhým. 

V případě, že je potřeba pracovat s menším nebo větším konfliktem v třídním kolektivu, mohou učitelé použít restorativní kruh. K restorativnímu procesu jsou zváni přímý účastníci konfliktu a také členové skupiny. V dialogu zaměřeném na porozumění činům a jejich důsledkům společně hledají kroky, které by obnovily zdravé vztahy ve skupině či komunitě. Dialog je veden v kruhu všech zúčastněných za pomoci facilitátora. V praxi mohou restorativní kruhy rozvíjet vědomí důsledků vlastních činů a přijímání odpovědnosti za proces řešení věcí, které se nás týkají. Učitel nevystupuje z pozice jediného soudce, třída jako skupina přebírá čím dál větší odpovědnost za společné řešení problematických situací. Základním předpokladem je ve skupině existující důvěra, která umožňuje mluvit i o tom, co děti trápí. 

Jak pomáháme v praxi

Lektorský tým našeho projektu má k dispozici podporu kolegyň z Norska, které pomáhají vytvořit metodiky zaměřené na využití metody restorativního přístupu v pedagogické praxi. V těchto metodách školíme pedagogy i děti na základních školách s druhým stupněm. Do konce projektu zapojíme minimálně 40 škol. Kromě toho školy využívají i službu konzultací, ve kterých jim pomáháme konkrétní metody spojené s projektovými dny zapojit i do jejich třídnických hodin. 

Kontaktujte nás

Odesláním souhlasíte se Zpracováním osobních údajů.

Mediální dílna

Cookies

Náš e-shop používá cookies. Díky tomu vám můžeme nabídnout uživatelský zážitek více efektivní. Souhlas k ukládání cookies udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím".
Souhlas můžete odmítnout zde.