Domluvíme se

Nabídka projektových dní

Základním školám s 2. stupněm nabízíme zdarma realizaci konzultací a projektových dnů pro žáky a pedagogy. Podporu je možné využít maximálně do června 2023. Školy si mohou vybrat z 1-3 projektových dnů pro jednu školní třídu nebo skupinu pedagogů. Podmínkou pro využití programu je minimálně 1 projektový den pro školní třídu a 1 pro skupinu pedagogů.

Program uspořádáme přímo u Vás ve škole. Každý projektový den sice může proběhnout samostatně, ale doporučujeme zvážit jejich propojení tak, aby na sebe navazovaly. 

Rozumíme tomu, že každá škola je jiná, a proto aktivity upravíme na míru Vašim konkrétním potřebám. 

Ing. Sabina Günther

Ing. Sabina Günther

odborná garantka

image

Vybrat si můžete z následujících témat

Interkulturní komunikace
Efektivní komunikace a řešení konfliktů
Inovativní metody vzdělávání

Interkulturní komunikace

Projektové dny pro pedagogy

Kultura a etnicita – užitečný nástroj pro každodenní pedagogickou praxi?

image
6 × 45 minut

Společně se naučíme, jak pracovat s žáky a žákyněmi s ohledem na jejich kulturní nebo etnický původ. Zodpovíme si otázku, jak k dětem s odlišným nebo kulturním původem můžeme přistupovat individuálně, aniž bychom podléhali přílišné stereotypizaci či předsudečnému chování. Pedagogové a pedagožky si aktivní formou osvojí práci s konceptem kultury, který odráží současné vědecké poznatky, s ohledem na pedagogickou praxi.

Jak si (po)rozumět se žákem z odlišného kulturního a sociálního prostředí

image
6 × 45 minut

Pedagogové a pedagožky obdrží konkrétní tipy a rady, jak pracovat s žákem z odlišného kulturního a sociálního prostředí. Společně se zaměříme na takové principy porozumění, které staví na citlivém přístupu nejen k vlastní identitě, ale také k identitě žáků. Zjistíme, v čem tkví nebezpečí stereotypů a předsudků při každodenní práci se žáky.

Škola – místo pro všechny!

image
6 × 45 minut

Pedagogové a pedagožky se budou zamýšlet nad tím, jak v současnosti přistupuje nejen jejich škola, ale i oni samotní k jinakosti a odlišnosti. Společně budeme hledat, jak vypadá škola, která stojí na principech nezraňující interkulturní komunikace a která poskytuje bezpečné prostředí nejen pro žáky, ale i pro pedagogické pracovníky samotné.

Projektové dny pro žáky

Odlišnost a jinakost jako výzva každodenního života

image
4 × 45 minut

V tomto projektovém dni dostanou žáci a žákyně skvělou příležitost porozumět, co znamená odlišnost a jinakost. A abychom je nenudili teorií, na vlastní kůži si prožitky odlišnosti a jinakosti v bezpečném prostředí třídy vyzkoušejí. Osvojí si zdánlivě složité termíny odlišnosti a jinakosti, a hlavně se naučí, že být “jiný” neznamená být horší!

Můžeme si (po)rozumět?

image
4 × 45 minut

Lidský život, všechny jeho každodenní, zdánlivě drobné okamžiky jsou založené na komunikaci. Žáci a žákyně na základě hraní rolí a vlastního prožitku zažijí situace, které jim pomohou pochopit, že rozumět si stojí za to! Nesouhlas či rozepře jsou přirozenou součástí komunikace a pomocí tohoto workshopu se je žáci naučí řešit konstruktivně. (Po)rozumět si můžeme, ač třeba spolu nesouhlasíme, když víme jak na to!

Škola je místem pro všechny!

image
4 × 45 minut

Jaká by měla být škola, ve které se nám dobře učí, kde zažíváme příjemně strávené chvíle a zároveň navazujeme pevná přátelství? Přesně na tyto otázky se dětí zeptáme. S pomocí odborného vedení lektora si sami žáci a žákyně “vytvoří” školu, ve které pro ně bude jinakost a odlišnosti zdrojem inspirace. Ve škole, v níž se cítí dobře a bezpečně, se jim zároveň lépe učí a dosáhnou v ní lepších akademických výsledků.

Efektivní komunikace a řešení konfliktů

Projektové dny pro pedagogy

Konflikty a já – Efektivní komunikace a řešení sporů 1

image
6 × 45 minut

Co dělají úspěšní lidé jinak? Myslí a komunikují pozitivně. Pedagogové a pedagožky se v průběhu projektového dne seznámí s využitím nenásilné a pozitivní komunikace k prevenci i řešení konfliktních situací. Seberegulace je dalším znakem úspěšných lidí, proto se zaměříme i na roli emocí při vzniku i utváření konfliktu a postupy, jak své emoce úspěšně regulovat a využít.

Konflikty a vztahy, konflikty a skupina – Efektivní komunikace a řešení sporů 2

image
6 × 45 minut

Jestli bude konflikt ničivý, nebo bude přínosem, záleží na tom, jak se k němu postavíme. Pedagogové a pedagožky se seznámí s pěti základními strategiemi při řešení konfliktních situací a identifikují své vlastní nejčastěji volené strategie. Budou mít možnost osvojit si postupy a komunikační techniky, které vedou k dohodě a oboustranné spokojenosti, ať jde o komunikaci s žáky, rodiči či kolegy. Získají konkrétní tipy, jak reagovat na projevy agresivního či nevhodného chování.

Respektující kolektiv – Efektivní komunikace a řešení sporů 3

image
6 × 45 minut

V rámci projektového dne se pedagogové a pedagožky seznámí s týmovou dohodou a vyzkouší si vedení i účast při skupinové diskusi. Zaměříme se na využití principů a technik respektující a nenásilné komunikace pro vytváření pozitivní atmosféry a otevřené komunikační kultury. Pedagogové získají konkrétní postupy pro řešení konfliktních situací mezi žáky. Dozví se, kdy ponechat konflikt účastníkům a kdy a jak jim pomoci.

Projektové dny pro žáky

Konflikty, pocity a já – Efektivní komunikace a řešení sporů 1

image
4 × 45 minut

Žáci a žákyně se seznámí s tématem konfliktu prostřednictvím vnímání svých emocí. Pro vyřešení konfliktu je potřeba umět své emoce nejen poznávat, ale i pracovat s nimi a využít je ke komunikaci, která vede k vyřešení situace.

Umím řešit problém – Efektivní komunikace a řešení sporů 2

image
4 × 45 minut

Žáci a žákyně se seznámí s komunikačními technikami a principy, jejichž využití vede k řešení problému efektivním způsobem. Techniky si vyzkouší sami na sobě při řešení simulovaných problémů.

Já ve skupině – Efektivní komunikace a řešení sporů 3

image
4 × 45 minut

Žáci a žákyně se seznámí s principy respektující komunikace a porozumí důvodům, proč je důležité komunikovat s okolím nezraňujícím způsobem. Zaměříme se také na techniky a principy aktivního naslouchání, které si žáci vyzkouší sami na sobě v simulovaných situacích.

Inovativní metody vzdělávání

Projektové dny pro pedagogy

Využití storytellingu v pedagogické praxi

image
6 × 45 minut

U storytellingu se zaměříme na sdílení příběhů pedagogů i jejich žáků. Pedagogové a pedagožky si vyzkouší základy narativní práce díky osobnímu zapojení (zážitková pedagogika) a budou seznámeni se základy metodologie k podpoře vzájemného pochopení, k pospolitosti a větší empatii. Vyprávění příběhů může mít větší moc, než jste očekávali!

Kreativní hraní s komunikací

image
6 × 45 minut

Na tomto projektovém dni si budeme hrát, a díky tomu poznáte nejen sebe, ale i lépe porozumíte ostatním. Všichni jsme občas herci, ale někdy nedáváme prostor své kreativitě nebo nevnímáme své vlastní tělo. Přitom to, jak hrajeme svou „roli“, ovlivňuje i všechny okolo nás. Pokud se zaměříme na svůj herecký „výkon“, můžeme se zaměřit i na to, jak komunikujeme s ostatními.

Využití restorativních kruhů v pedagogické praxi

image
6 × 45 minut

V tomto projektovém dni podpoříme vzájemnou komunikaci mezi pedagogy a pedagožkami prostřednictvím techniky restorativních kruhů. Tato technika je volně využitelná ve školním prostředí pro žáky i pedagogické pracovníky. Cílem je vzájemné naslouchání a porozumění a hledání společných řešení.

Projektové dny pro žáky

Storytelling – (nejen) naše identita

image
6 × 45 minut

Využitím metody storytellingu podpoříme vzájemné pochopení a větší empatii mezi spolužáky. Budeme pracovat s příběhem, obavami a odlišnostmi a pomocí narativní práce (zážitkovou pedagogikou) je transformujeme směrem k většímu pochopení mezi sebou, k respektu a pospolitosti. 

Kreativní hraní s komunikací

image
6 × 45 minut

V tomto projektovém dni se budeme věnovat jednoduchým psychofyzickým cvičením, která rozvíjejí apercepci, tělesnou představivost i empatii, a především jsou zábavná. Bez hravosti, která s sebou mimoděk nese i soustředění, zvídavost a radost, ustrneme u kopírování a nedostaneme se k tvůrčí aktivitě. Není důležité podávat výkony a plnit zadání, ale zažít opravdové zaujetí.

Restorativní kruhy

image
6 × 45 minut

V tomto projektovém dni podpoříme vzájemnou komunikaci mezi žáky a žákyněmi prostřednictvím techniky restorativních kruhů. Zkusíme si podpořit bezpečnou komunikaci prostřednictvím strukturované cesty, jejímž záměrem je mluvit spolu a současně si pozorně naslouchat. Cílem je se vzájemně poznat a hledat, co máme společného spíše než to, co nás rozděluje.

Nabídka konzultací

Jsme si vědomi, že se ve školách často řeší nelehká individuální témata dětí či Vašich kolegů. I s tím v rámci naší aktivity počítáme. Pokud již využíváte našich projektových dní, rádi se s Vámi domluvíme na další spolupráci formou konzultací.

Napište nám

Kontaktujte nás

Odesláním souhlasíte se Zpracováním osobních údajů.

Cookies

Náš e-shop používá cookies. Díky tomu vám můžeme nabídnout uživatelský zážitek více efektivní. Souhlas k ukládání cookies udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím".
Souhlas můžete odmítnout zde.