Domluvíme se

Stáhněte si metodiky k projektovým dnům

V průběhu let 2021 - 2023 jsme spolupracovali se 42 školami, ve kterých jsme realizovali 374 projektových dnů (z toho 312 pro školní třídy a 62 pro pedagogické sbory). Náš lektorský tým čítající 26 lektorů jezdil do škol a přivážel cenné poznatky. Výsledkem je 18 metodik k projektovým dnům, které mohou pedagogové na základních školách 2. stupně volně využívat. 

Metodiky projektových dnů pro žáky Vám nabízí přesné postupy, jak jednotlivé programy přinést přímo do Vaší třídy.

Metodiky projektových dnů pro pedagogy zase dávají do rukou školám program určený pro pedagogické kolektivy. Nabízejí ucelený program na pedagogická setkání nebo teambuildingy. Svým způsobem prohlubují témata projektových dnů pro žáky a navazují na ně.

Ing. Sabina Günther

Ing. Sabina Günther

odborná garantka

image

Vybrat si můžete z následujících témat

Interkulturní komunikace
Efektivní komunikace a řešení konfliktů
Inovativní metody vzdělávání

Interkulturní komunikace

Projektové dny pro pedagogy

Kultura a etnicita – užitečný nástroj pro každodenní pedagogickou praxi?

image
6 × 45 minut

Společně se naučíte ve Vašem pedagogickém sboru, jak pracovat s žáky a žákyněmi s ohledem na jejich kulturní nebo etnický původ. Zodpovíte si otázku, jak k dětem s odlišným nebo kulturním původem můžete přistupovat individuálně, aniž byste podléhali přílišné stereotypizaci či předsudečnému chování. V metodice najdete program na Váš teambuilding!

Jak si (po)rozumět se žákem z odlišného kulturního a sociálního prostředí

image
6 × 45 minut

Stáhněte si metodiku k projektovému dnu pro pedagogy. Využít ji můžete třeba na teambuilding! Díky ní obdržíte konkrétní tipy a rady, jak pracovat s žákem z odlišného kulturního a sociálního prostředí. Společně se zaměříte na takové principy porozumění, které staví na citlivém přístupu nejen k vlastní identitě, ale také k identitě žáků. Zjistíte, v čem tkví nebezpečí stereotypů a předsudků při každodenní práci se žáky.

Škola – místo pro všechny!

image
6 × 45 minut

Využijte metodiku k otevření otázek s Vašimi kolegy v pedagogickém sboru. Jak v současnosti přistupujete k jinakosti a odlišnosti? Společně budete hledat, jak vypadá škola, která stojí na principech nezraňující interkulturní komunikace a která poskytuje bezpečné prostředí nejen pro žáky, ale i pro vás jako pedagogické pracovníky.

Projektové dny pro žáky

Odlišnost a jinakost jako výzva každodenního života

image
4 × 45 minut

Díky metodice dostanete s žáky skvělou příležitost porozumět tomu, co znamená odlišnost a jinakost. Nebojte, nebudete je nudit teorií, naopak, na vlastní kůži si prožitky odlišnosti a jinakosti v bezpečném prostředí třídy vyzkoušejí. Osvojí si zdánlivě složité termíny odlišnosti a jinakosti, a hlavně se naučí, že být “jiný” neznamená být horší!

Můžeme si (po)rozumět?

image
4 × 45 minut

Lidský život, všechny jeho každodenní, zdánlivě drobné okamžiky jsou založené na komunikaci. Stáhněte si metodiku a otevřete zajímavá témata porozumění. Žáci a žákyně na základě hraní rolí a vlastního prožitku zažijí situace, které jim pomohou pochopit, že rozumět si stojí za to! Nesouhlas či rozepře jsou přirozenou součástí komunikace a pomocí tohoto workshopu se je žáci naučí řešit konstruktivně. (Po)rozumět si můžeme, ač třeba spolu nesouhlasíme, když víme jak na to!

Škola je místem pro všechny!

image
4 × 45 minut

Jaká by měla být škola, ve které se nám dobře učí, kde zažíváme příjemně strávené chvíle a zároveň navazujeme pevná přátelství? Přesně na tyto otázky se dětí s touto metodikou můžete zeptat. Společně s žáky si sami “vytvoříte” školu, ve které pro vás bude jinakost a odlišnosti zdrojem inspirace. 

Efektivní komunikace a řešení konfliktů

Projektové dny pro pedagogy

Konflikty a já – Efektivní komunikace a řešení sporů 1

image
6 × 45 minut

Co dělají úspěšní lidé jinak? Myslí a komunikují pozitivně. Díky metodice ušité přímo na programy pro pedagogy a pedagožky se to můžete naučit i ve Vaší škole! Seznámíte se s využitím nenásilné a pozitivní komunikace k prevenci i řešení konfliktních situací. Seberegulace je dalším znakem úspěšných lidí, proto se zaměříte i na roli emocí při vzniku i utváření konfliktu a postupy, jak své emoce úspěšně regulovat a využít.

Konflikty a vztahy, konflikty a skupina – Efektivní komunikace a řešení sporů 2

image
6 × 45 minut

Jestli bude konflikt ničivý, nebo bude přínosem, záleží na tom, jak se k němu postavíte. Díky aktivitám realizovaným podle metodiky se pedagogové a pedagožky seznámí s pěti základními strategiemi při řešení konfliktních situací a identifikují své vlastní nejčastěji volené strategie. Budou mít možnost osvojit si postupy a komunikační techniky, které vedou k dohodě a oboustranné spokojenosti, ať jde o komunikaci s žáky, rodiči či kolegy. Získají konkrétní tipy, jak reagovat na projevy agresivního či nevhodného chování.

Respektující kolektiv – Efektivní komunikace a řešení sporů 3

image
6 × 45 minut

Využijte metodiku při teambuildingu pro pedagogy a pedagožky, na kterém se seznámí s týmovou dohodou i vedením skupinové diskuze.  Zaměříte se na využití principů a technik respektující a nenásilné komunikace pro vytváření pozitivní atmosféry a otevřené komunikační kultury. Pedagogové získají konkrétní postupy pro řešení konfliktních situací mezi žáky. Dozví se, kdy ponechat konflikt účastníkům a kdy a jak jim pomoci.

Projektové dny pro žáky

Konflikty, pocity a já – Efektivní komunikace a řešení sporů 1

image
4 × 45 minut

Žáci a žákyně díky metodice seznámíte s tématem konfliktu prostřednictvím vnímání jejich emocí. Pro vyřešení konfliktu je potřeba umět své emoce nejen poznávat, ale i pracovat s nimi a využít je ke komunikaci, která vede k vyřešení situace.

Umím řešit problém – Efektivní komunikace a řešení sporů 2

image
4 × 45 minut

Díky metodice se žáci a žákyně seznámí s komunikačními technikami a principy, jejichž využití vede k řešení problému efektivním způsobem. Techniky si vyzkouší sami na sobě při řešení simulovaných problémů.

Já ve skupině – Efektivní komunikace a řešení sporů 3

image
4 × 45 minut

Otevřete s žáky a žákyněmi témata respektující komunikace, ať porozumí tomu, jak jim může v běžném životě pomoct. Díky metodice se zaměříte na techniky a principy aktivního naslouchání, které si žáci vyzkouší sami na sobě v simulovaných situacích.

Inovativní metody vzdělávání

Projektové dny pro pedagogy

Využití storytellingu v pedagogické praxi

image
6 × 45 minut

U storytellingu se zaměříme na sdílení příběhů pedagogů i jejich žáků. Pedagogové a pedagožky si vyzkouší základy narativní práce díky osobnímu zapojení (zážitková pedagogika) a budou seznámeni se základy metodologie k podpoře vzájemného pochopení, k pospolitosti a větší empatii. Vyprávění příběhů může mít větší moc, než jste očekávali!

Kreativní hraní s komunikací

image
6 × 45 minut

Pokud pro Váš pedagogický sbor připravíte program podle této metodiky, určitě se nebudete nudit. Prostřednictvím her a práce s tělem, budete poznávat sami sebe, ale i svoje okolí. Všichni jsme občas herci, ale někdy nedáváme prostor své kreativitě nebo nevnímáme své vlastní tělo. Přitom to, jak hrajeme svou „roli“, ovlivňuje i všechny okolo nás. Pokud se zaměříme na svůj herecký „výkon“, můžeme se zaměřit i na to, jak komunikujeme s ostatními.

Využití restorativních kruhů v pedagogické praxi

image
6 × 45 minut

Inovativní metodika vznikla ze spolupráce s Norskou organizací Trygg Learing. Inspirujte se také a vneste do Vašeho pedagogického sboru kouzlo restorativních kruhů. S metodikou určenou na aktivity pro pedagogy a pedagožky se seznámíte s tím, co mohou přinést do Vaší pedagogické praxe.

Projektové dny pro žáky

Storytelling – (nejen) naše identita

image
6 × 45 minut

Stáhněte si metodiku pro práci s dětmi, díky níž hravě podpoříte vzájemné pochopení a větší empatii mezi žáky. Budete s nimi pracovat s příběhem, obavami a odlišnostmi a pomocí narativní práce (zážitkovou pedagogikou) je transformujete směrem k většímu pochopení mezi sebou, k respektu a pospolitosti. 

Kreativní hraní s komunikací

image
6 × 45 minut

Stáhněte si metodiku pro žáky, díky které je provedete psychofyzickými cvičeními, která rozvíjejí apercepci, tělesnou představivost i empatii, a především jsou zábavná. Bez hravosti, která s sebou mimoděk nese i soustředění, zvídavost a radost, ustrneme u kopírování a nedostanete se k tvůrčí aktivitě. Není důležité podávat výkony a plnit zadání, ale zažít opravdové zaujetí.

Restorativní kruhy pro práci s dětmi

image
6 × 45 minut

Stáhněte si unikátní metodiku, která vznikla ve spolupráci s Norskou organizací Trygg Learing. Díky aktivitám z ní podpoříte vzájemnou komunikaci mezi žáky a žákyněmi prostřednictvím techniky restorativních kruhů. Zkusíte si podpořit bezpečnou komunikaci prostřednictvím strukturované cesty, jejímž záměrem je mluvit spolu a současně si pozorně naslouchat. Cílem je se vzájemně poznat a hledat, co máme společného spíše než to, co nás rozděluje.

Kontaktujte nás

Odesláním souhlasíte se Zpracováním osobních údajů.

Mediální dílna

Cookies

Náš e-shop používá cookies. Díky tomu vám můžeme nabídnout uživatelský zážitek více efektivní. Souhlas k ukládání cookies udělíte kliknutím na políčko „Souhlasím".
Souhlas můžete odmítnout zde.